Pri kúpe ľubovoľného zariadenia značky NOA z rady ELEMENT máte nárok na úplné krytie záruky počas dvoch rokov*

Aktivácia záruky

* Polia označené * sú povinné
súhlasím s noa premium care všeobecné podmienky

*Garancia Premium Care Element
pokrýva všetky škody spôsobené:

 • Skratom a uzemnením
 • Prepätím a podpätím, elektrickým nabitím, elektromagnetickým rušením
 • požiarom, úderom blesku, výbuchom
 • Krádežou a vlámaním
 • Mechanickým poškodením, ku ktorému nedošlo v dôsledku nedbanlivosti používateľa
 • Nedbanlivosťou užívateľa (pád na tvrdý povrch, obliatie rôznymi kvapalinami atď.)
 • Implóziou a inými škodami spôsobenými negatívnym tlakom
 • Prírodnými katastrofami (záplavy, zosuv pôdy, búrky, víchrice, lavíny )

Poznámka

 • náklady na dopravu a dopravné prostriedky, nie sú kryté touto zárukou.
 • Registrácia záruky musí byť vykonaná do 15 dní po zakúpení zariadenia
 • Registrácia sa vykoná manuálne, preto môže aktivácia záruky trvať 3 dni
 • Poškodenie sa musí oznámiť do 10 dní od výskytu, aby bola záruka platná.